Obnova dimnikov

Sanacija dimnika

Sanacija dimnika je primerna, ko je dimnik poškodovan ali dotrajan in je nevaren za nadaljno uporabo. Po koncu kurilne sezone je primeren čas za pregled kurilne naprave in dimnika. Dimnik je izpostavljen zelo visokim in nizkim temperaturam, vremenskim vplivom, vlagi in statični obremenitvi, zato je nujno njegovo redno vzdrževanje in po potrebi sanacija dimnika. Nepravilno delujoči dimnik je škodljiv za kurilno napravo in stavbo, prav tako pa tudi za naše zdravje in varnost. V dimniku se kopičijo strupeni plini in ti namesto v ozračje pričnejo uzhajati skozi dimniške stene v naše stanovanje. Posledično nastane resna nevarnost zadušitve. Sanacija dimnika je potrebna, saj lahko zaradi nabranih saj v dimniku hitro pride do vžiga in lokalni požar znotraj dimnika s časom uide izven dimniških sten.

Znakov, da je potrebna sanacija dimnika je več. Pri starejših opečnatih dimnikih je prvi znak nepravilnega delovanja značilen vonj po sajah znotraj našega stanovanja. Na dimniku nastanejo razpoke, skozi katere uhaja dim. Ponavadi je takšen dimnik v razpadajočem stanju in sanacija dimnika je neizogibna. Na dimniku se prav tako lahko pojavijo vlažni madeži na notranjih ali zunanjih dimniških stenah. Pri dimnikih s tuljavo, ki ni odporna na kondenz, bodo madeži začeli prehajati skozi stene dimnika. S časom bodo s svojim kislim delovanjem začeli raztapljati smolnate in sajaste obloge na stenah dimnika, kar bo pripeljalo do rjavih madežev. Te je zelo težko odstraniti, zato pride v poštev celotna sanacija dimnika. Sanacija dimnika se opravi na način, da se dimnik povrta, če je premajhen ali odprtina ni prehodna. Vanjo se vstavi nerjaveča tuljava, ki prepreči nadaljnje težave s kondenzom.

Rušenje dimnika

Rušenje dimnika se vsako leto ugotavlja na letnem pregledu. Dimnikarji pregledajo pravilnost delovanja kurilne in prezračevalne naprave in sam dimnik. Tudi pred priklopom nove naprave na star dimnik je priporočljivo, če bi dimnik pregledal dimnikar in preveril ali je ta primeren za uporabo. Pregled lahko pokaže razpoke na podstrešnem delu, najpogosteje na dimniških vratih ali pa so ti v zelo slabem stanju. Poleg tega določen dimnik ni primeren za vsako vrsto gorivo ali je neustrezne velikosti glede na ostale dejavnike. Dimnikarji lastniku napišejo zapisnik z navodili kaj je potrebno storiti za pravilno delovanje dimnika. Določijo rok, v katerem morajo biti napake ali poškodbe odpravljene. Če so poškodbe na dimniku prevelike, se zapiše, da ta ni primeren za nadaljnjo uporabo in o neuporabi se obvesti inšpektorja za požarno varnost, ki na dimnikarjevo priporočilo izda odločbo o prepovedi uporabe dotrajanega dimnika. Redko se svetuje rušenje dimnika v celoti.

Če je rušenje dimnika Edina možna rešitev, se ga poruši le v zgornjem podstrešnem delu in v delu nad streho, spodnji del pa se poskuša sanirati le z manjšimi popravki. V celoti pride rušenje dimnika v poštev pri zelo starih dimnikih, ki dolgo časa niso bili v uporabi ali niso bili primerno vzdrževani. Običajno je potrebno opeke na z razpokami poškodovanih mestih le na novo ometati ali zamenjati kakšen zidak. Včasih je potrebno v obstoječi dimnik vstaviti novo nerjavečo dimniško tuljavo. To je potrebno storiti vedno, ko se zamenja vrsta goriva za ogrevanje. Če so poškodovana dimniška vratca na podstrešju, jih je potrebno le zamenjati. Prav tako dimniško kapo. Gre za manjša popravila in rušenje dimnika ni potrebno.

POVPRAŠEVANJE